;

Jumat, 22 Maret 2013

Ukara Homonim, Sinonim , Antonim Bahasa Jawa

Jumat, 22 Maret 2013

Homonim yaiku tembung-tembung kang padha pangucapane lan padha panulisane, nanging beda tegese sebab asale tembung kang beda.

Tuladha:

- Kula rade pandung panjenengan punika sinten? (pangling)

- Rehning punika kathah pandung, mila kedah ngantos-atos. (maling)

- Mengko yen ibu duka kepriye, mbak? (nesu)

- Bocah ditakoni kok mung duka bae, sebel aku! (embuh)

Antonim / Tembung kosok balen yaiku tembung kang duweni teges walikan karo tembung liyane, tembung-tembung kang kalebu antonim iku antarane: padhang-peteng, bungah-susah, gedhe-cilik, beja-cilaka, kasar-alus, lan sapiturute.

Tuladha:

- Bab sugih mlarat iku sejatine jatahe dhewe-dhewe.

- Kali ing Kalimantan kuwi tiga rendheng banyune ajeg gedhe.

Sinonim (nunggal misah) yaiku rong tembung utawa luwih kang wujud lan panulisane beda, duwe teges padha utawa meh padha, teges sing padha persis iku langka arane, saumpama ana gunggunge, uga winates.

Tuladha:

1. a. Bocah kuwi senenge randha kemul.

b. Bocah kuwi senenge tempe goreng diwenehi glepung.

2. a. Tawangmangu iku hawane pancen adhem banget.

b. Tawangmangu iku hawane pancen atis banget.

Homograf yaiku tembung-tembung kang tulisane padha, nanging pangucapane beda, lan tegese uga beda.
Tuladha:
1. a. Tiyang punika asring ngagem busana cemeng. cemeng = ireng
b. Aku yen sowan budhe arep nyuwun cemeng loro. cemeng = anak kucing
2. a. Yen duwe meri kudu dikandhangake. meri = anak bebek
b. Kowe ora perlu meri karo adhimu. meri = ewa, iri

 

http://www.siwan.16mb.com/2012/10/14/kata-bersinonim-berantonim-berhomonim-berhomograf-berhomofon-berhiponim-dan-berpolisemi.html


SD NEGERI 1 KEBUMEN

siwan - 11.01
T

0 komentar:

Posting Komentar