;

Senin, 15 Oktober 2012

Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD

Senin, 15 Oktober 2012

I. Wenehana tanda (X) ing aksara a, b, utawa c sangarepe pratelan kang bener !

1. Eyang putri saweg ….

a. dhahar

b. mangan

c. maem

 

2. Gula rasane legi yen uyah rasane ….

a. pait

b. asin

c. gurih

 

3. Putri nyilih buku ana ing ….

a. apotek

b. kantin

c. perpustakaan

 

4. Fajri ngenteni tekane sepur ana ing ….

a. terminal

b. stasiun

c. pelabuhan

 

5. Menawa mlaku ing ndalan kudu ing sisih ....

a. kiwa

b. tengen

c. tengah

 

II. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

Wacanen crita ing ngisor iki kanthi setiti !

Petruk Dadi Ratu

Pandhawa kemalingan jimat kalimasada.

Pusaka iku didhusta dening Mustakaweni.

Sabanjure jimat kalimasada kasil direbut dening Irawan.

Jimat kalimasada dititipake marang Petruk.

Nanging direbut Adipati Karna.

Petruk ditulungi dening bapake yaiku Gandarwa.

Petruk dadi sekti mandraguna sakwise cundhuk jimat kalimasada.

Petruk bias ngalahake raja ing Nagara Rancang Kencana.

Petruk dadi ratu ing kana , lan jejuluk Prabu Wel Guduwel Beh.

 

Wacan ing nduwur kanggo ngisi pitakon nomer 11 – 15.

6. Irah – irahan crita ing nduwur yaiku …._________

7. Sing ndhusta pusaka jimat kalimasada yaiku …._________

8. Irawan bias ngrebut jimat kalimasada saka tangane …._________

9. Sakwise cundhuk marang jimat kalimasada Petruk dadi …._________

10. Jejuluke Petruk yaiku …._________

 

III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi bener !

11. Gawenen ukara pitakon nganggo tembung ing ngisor iki!

a. Sapa = ______________________________________________________

 

b. Ngendi = ____________________________________________________

 

c. Kapan= _____________________________________________________

 

12. Sebutna 4 arane gamelan sing cara ngunekake kanthi dithuthuk!

Wangsulan : ______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

13.

clip_image002

.

Gawenen crita cekak namut gambar ing sisih kiwa !

Wangsulan : ______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

14. Gawenen bathangan (tebakan) manut gambar ing sisih ngisor iki!

clip_image004

Wangsulan : ______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

15. Sapa bae sing kalebu Pandhawa?

Wangsulan : ______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________SD NEGERI 1 KEBUMEN

siwan - 03.46
T

0 komentar:

Posting Komentar